Tai Chi Chuan

Vysvětlení Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan, Tai či čuan)
Přidáním slova Chuan (Quan, čuan), což v čínštině znamená "pěst", se z Tai Chi stává označení pro bojové umění. Resp. tedy z původního dokonalého bojového umění a zkrácení názvu na Tai Chi se z Tai Chi stává hlavně relaxace, meditace a uvolňující cvičení bez bojových prvků. Tai Chi Chuan je tedy lepší cvičit hlavně ve skupině, už jen proto, že kromě samotné sestavy se někdy kvůli nácvikům bojových technik cvičí ve dvojicích. A aby cvičenec nebyl zvyklý provádět techniky či různé nácviky pouze s jednou osobou, je třeba, aby se cvičenci mezi sebou střídali. Cvičení ve dvojici se nazývá Tui Shou, anglický název je Pushing Hands, český Odtlačování rukama. Ale i cvičení Tai Chi Chuan lze brát jako relaxace a meditace, obsahuje vše co Tai Chi, o nic není ochuzeno, ale má spoustu prvků navíc, což ne každý má čas a povahu cvičit. Je ovšem o poznání složitější. Jinými slovy se jedná o velmi propracovaný komplexní systém, který je velmi složitý a náročný na trénování. Právě proto vzniklo tzv. Zjednodušené moderní Tai Chi viz níže.
 

inzerce
Etue.cz - kožené etue a peněženky
www.etue.cz


Původní systémy vs. zjednodušené moderní Tai Chi
Kromě původních stylů Yang (Jang) či Chen (Čchen), jejichž cvičení vyžaduje dlouholetou dřinu, nadšení, vytrvalost a trpělivost, se v Čechách i ve světě učí tzv. Tai Chi 24 form, tedy Tai Chi 24 forem. Někdy je Tai Chi 24 forem nesprávně označováno za Yang či Jang 24 forem. U vzniku této sestavy nebyl nikdo z rodiny Yang, ani ji tvůrci takto nenazvali, nebudu spekulovat o tom, proč tomu tak lidé na celém světě říkají. Tai Chi 24 forem je sestava vytvořená komisí Čínské lidové republiky pro rozvoj wu shu, v r. 1956, a to pro ty zájemce o Tai Chi, které nezajímá komplexní Tai Chi Chuan, jako dokonalé bojové umění, ale zejména jako dokonalá relaxace a meditace. Někdy se tato forma nazývá "moderní Tai Chi". Je krátká, její zacvičení trvá asi 5 minut a je poměrně jednoduchá na naučení. Upouští se od hlavního bojového aspektu Tai Chi Chuan, ale zároveň je zachován kladný vliv na duševní a tělesné zdraví. Cvičí se hlavně pro zdraví a duševní pohodu, zajišťuje přísun a akumulaci vitální energie, pročišťuje a harmonizuje její energetické dráhy. Jedná se o nejrozšířenější a nejoblíbenější Tai Chi sestavu na světě.